Tarbot 300/500 gram

De tarbot is wereldwijd één van de smaakvolste platvissen. Deze vis is een ware delicatesse. Wat veel mensen niet weten over de tarbot is dat hij variabel is van kleur en zich aanpast aan de kleur van de zeebodem. Dit is de reden dat de meeste tarbotten zandkleurig zijn of bruin.

De tarbot komt vooral voor in het noordoosten van de Atlantische Oceaan, de Noordzee en in de Oostzee. Langs de Nederlandse kust is het een algemeen voorkomende vis. Vaak worden tarbotten gevangen langs het strand.

106019-2_Tarbot heel 300-500 gram

De smaak van de tarbot is erg goed en het vlees is grof van structuur, stevig en wit van kleur. Omdat het visvlees van de tarbot stevig is kan men deze vis stomen, bakken en grillen.

Menu